Pilea

De Pilea familie is een betrekkelijk kleine plantenfamilie die zijn oorsprong vindt in Midden en Tropisch Amerika. De Eden Collection bevat drie Pilea soorten; Pilea glauca (Greyzy), Pilea depressa en Pilea depressa sao paolo (Kiereweed). Greyzy was het eerste Pilea soort in de Eden Collection en is een samenvoeging van het Engelse woord ‘grey’ en ‘crazy’. Het typeert enerzijds de grijze bladkleur van deze plant en is anderzijds een ludiek bedenksel om deze unieke plant niet snel te doen vergeten. Het ludieke principe is ook toegepast op het andere soort en is hierom Kiereweed genoemd. Een samenvoeging van het Nederlandse ‘kierewiet’ en de het Engelse ‘weed’ wat kruid betekent.